WARUNKI OGÓLNE:
 1. Właścicielem sklepu internetowego, działającego pod adresem głównym https://doniczki.online jest firma:

                MAGPOL Małgorzata Polak

                al. Leopolda Okulickiego 16C, 35-206 Rzeszów, NIP 813-171-27-16

                e-mail: info@doniczki.online

                tel: 17 777 35 50, +48 728 819 971 (koszt połączenia według stawki właściwego operatora)

                Wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej

                prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki. 


 1. Niniejszy Regulamin określa zasady zamówień oraz sprzedaży towarów i usług za pośrednictwem wszystkich dostępnych witryn i adresów pomocniczych powiązanych z podstawową domeną Sklepu Internetowego.
 2. Złożenie przez klienta zamówienia na określony towar oznacza pełną akceptację postanowień niniejszego Regulaminu.
ZAMÓWIENIA I ZAKUPY:
 1. Zamówienia przyjmowane są wyłącznie poprzez witrynę Sklepu Internetowego, 24 godziny na dobę, 365 dni w roku.
 2. Zamówienia złożone po godzinie 13:00 lub w weekendy, realizowane są następnego dnia roboczego.
 3. Podczas pierwszego zamówienia towarów należy dokonać rejestracji w naszym sklepie.
 4. Warunkiem realizacji każdego z zamówień jest kompletne i prawidłowe wypełnienie odpowiedniego formularza zamówienia, co oznacza zawarcie umowy kupna – sprzedaży pomiędzy MAGPOL Małgorzata Polak. 
 5. Na adres e-mail podany podczas rejestracji, wysłana jest wiadomość z dokładną specyfikacją każdego zamówienia, łącznie z kosztami przesyłki.
 6. O przyjęciu zamówienia do realizacji oraz jego aktualnym statusie, klient informowany jest telefonicznie i/lub za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail), Klient może także w każdej chwili sprawdzić status zamówienia po zalogowaniu się na stronie internetowej sklepu.
 7. Klient może anulować zamówienie lub zmienić jego zawartość, wyłącznie poprzez kontakt z Biurem Obsługi Klienta do momentu wystawienia faktury.
 8. Zastrzegamy sobie prawo odmowy realizacji zamówień wzbudzających wątpliwości.
 9. O zaistnieniu tego typu sytuacji Klient zostanie natychmiast poinformowany.
 10. Klient może odstąpić od umowy kupna sprzedaży w terminie 14 dni od daty złożenia zamówienia. 
REALIZACJA ZAMÓWIEŃ ORAZ PŁATNOŚCI:
 1. W sklepie internetowym obowiązują następujące formy płatności, za dokonane zamówienia:

•   Przy odbiorze wysyłka „za pobraniem”,
•   Standardowy przelew bankowy. Gotówkę należy wpłacać na poniższe konto firmy: 

MAGPOL Małgorzata Polak al. Leopolda Okulickiego 16C, 35-206 Rzeszów nr konta: 

     78 1930 1187 2710 0702 6919 0001 

     w tytule przelewu należy podać nr i kod zamówienia,
•   Płatność w kanale elektronicznym – za pośrednictwem serwisu tpay.com

 1. Ceny wszystkich towarów znajdujących się w sklepie wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT, nie zawierają kosztów dostawy. Klient składając zamówienie wybiera sposób dostawy i każdorazowo jest informowany o kosztach dostawy. 
 2. W przypadku trudności związanych z realizacją zamówienia (np. dłuższy brak towaru w magazynie) Klient jest bezpośrednio informowany o tym fakcie, jak również związanym z tym wydłużeniem czasu realizacji zamówienia. W przypadku braku zgody ze strony Zamawiającego na wydłużenie czasu realizacji, może on całkowicie zrezygnować z zamówienia bądź też dokonać rezygnacji tylko z tej pozycji, która wydłuża czas samej realizacji.
 3. W przypadku gdy Klient dokonał wyboru płatności – Przelew Bankowy i w ciągu 14 dni kwota nie została zaksięgowana na koncie sklepu, uznaje się że klient odstąpił od zawartej umowy kupna – sprzedaży.  
 4. W szczególnych przypadkach na realizację zamówienia obsługa Sklepu Internetowego zastrzega sobie 14 dni roboczych. O tego typu sytuacji Klient jest na bieżąco informowany.
 5. Do każdej przesyłki dołączane jest potwierdzenie zakupu (faktura VAT).
 6. Ceny przesyłki widoczne podczas składania zamówienie (jak również w odpowiednim potwierdzeniu), uzależniona jest od jej wagi.
 7. Obsługa Sklepu zastrzega sobie prawo do zmiany oferty cenowej, wycofania z oferty sprzedaży niektórych towarów oraz przeprowadzania akcji promocyjnych.
 8. Dostawy przesyłek realizowane są za pośrednictwem:

•    Firmy kurierskiej DPD

Odbiór osobisty przesyłki jest możliwy tylko i wyłącznie po dokonaniu przedpłaty na konto i zaksięgowaniu należnej kwoty na koncie sklepu doniczki.online

REKLAMACJE I ZWROTY:
 1. Klient może zrezygnować z zamówienia lub części zamówienia, jeśli składający się na nie Towar lub Towary nie zostały jeszcze wysłane, poprzez bezpośredni kontakt ze Sprzedawcą pocztą elektroniczną lub telefonicznie.
 2. Klient będący Konsumentem może odstąpić od Umowy sprzedaży bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni od dnia dostawy. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 3. W razie skutecznego odstąpienia od Umowy sprzedaży umowa jest uważana za niezawartą. Klient zobowiązany jest do zwrotu zakupionego Towaru na swój koszt (kurierem, według stawki przewoźnika) (chyba, że zwrot wynika z błędu sklepu), niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Towar powinien zostać zwrócony w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.
 4. Reklamacje lub zawiadomienia dotyczące świadczonych przez Sklep internetowy Usług przyjmowane są wyłącznie w formie pisemnej.

   Przesyłać je można listem poleconym na adres:

                       
                        MAGPOL Małgorzata Polak

                        al. Leopolda Okulickiego 16C,

                        35-206 Rzeszów

           lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail:  info@doniczki.online


 1. Reklamacja (pisemne zawiadomienie) powinna zawierać pełne dane adresowe podmiotu zgłaszającego (imię i nazwisko/nazwę firmy, adres e-mail, adres pocztowy) oraz dokładny opis stanu faktycznego, którego dotyczy.
 2. Usługodawca zobowiązuje się do ustosunkowania się do złożonej przez Usługobiorcy reklamacji (zawiadomienia) w przeciągu 14 dni. Brak odpowiedzi ze strony Usługodawcy po upływie wskazanego w poprzednim zdaniu terminu skutkuje uznaniem reklamacji za uzasadnioną.
 3. O wyniku rozpatrzonej reklamacji Usługodawca poinformuje Usługobiorcę w formie pisemnej w odpowiedzi na zawiadomienie za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail Usługobiorcy podany w zawiadomieniu reklamacyjnym.
 4. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Usługodawca zwróci się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.
 5. Koszt przesyłki reklamowanego towaru pokrywa kupujący.
INFORMACJA O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH I POLITYCE PYWATNOŚCI:
I. Informacje wstępne:
 1. Sklep doniczki.online dba o prawo użytkowników serwisu do prywatności, przywiązując szczególną wagę do ochrony ich danych osobowych. Jest to możliwe dzięki odpowiednim rozwiązaniom systemowym zapobiegającym wszelkiej ingerencji osób trzecich w prywatność użytkowników serwisu.
 2. Przeglądając ofertę sklepu doniczki.online , szukając informacji bądź zamawiając towar na stronie doniczki.online , jednocześnie akceptujesz zasady zawarte w Polityce Prywatności znajdującej się na niniejszej stronie.
 3. MAGPOL Małgorzata Polak jako właściciel Sklepu Internetowego doniczki.online, zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w Polityce Prywatności. Wprowadzenie zmian nie wpływa jednak na zasadę: nie sprzedajemy i nie udostępniamy osobom trzecim danych personalnych czy adresowych klientów/użytkowników sklepu internetowego doniczki.online.
II. Dane osobowe:
 1. Dane osobowe, które należy podać w formularzu rejestracyjnych, to między innymi: imię i nazwisko, adres e-mail i hasło, niezbędne do składania zamówień na doniczki.online. Zgodnie z obowiązującą Ustawą o ochronie danych osobowych, w formularzu rejestracyjnym należy wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych dla celów MAGPOL Małgorzata Polak
 2. Przez przetwarzanie danych osobowych, rozumiemy wykorzystywanie ich wyłącznie w celu dokonania realizacji zamówienia tj. wystawienie listu przewozowego, wysłanie faktury za towar, kontakt w celu informacji o przesyłce.
 3. Dane osobowe użytkowników mogą być zbierane również w celu świadczenia dodatkowych usług bądź organizacji konkursów przez MAGPOL Małgorzata Polak
 4. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów marketingowych MAGPOL Małgorzata Polak jest całkowicie dobrowolne. Każdy użytkownik ma prawo do wglądu oraz poprawiania podanych danych. Jest to możliwe poprzez kontakt z operatorem sklepu lub bezpośrednio na stronie doniczki.online przez formularz edycji danych użytkownika (w przypadku użytkowników posiadających swoje konto – tzn. login i hasło).
III. Usunięcie konta użytkownika:
 1. Każdy użytkownik, który założył konto w sklepie doniczki.online, może skorzystać z możliwości usunięcia konta w dowolnie wybranym czasie. Zostanie ono skasowane niezwłocznie bądź po zrealizowaniu przypisanych mu zamówień. Usunięte zostaną wszystkie dane wraz z adresem e-mail znajdującym się w bazie danych.
 2. Nie ma możliwości odtworzenia usuniętego konta. Klient będzie musiał ponownie je założyć oraz podać wszystkie dane.
 3. Konat użytkowników które ze względów podatkowych i ewidencyjnych sprzedaży nie mogą zostać usunięte zostaną permanentnie dezaktywowane w naszym systemie, a pozostawione dane personalne będą służyć tylko do wglądu upoważnionym Państwowym organom.  
IV. Jawne Dane Osobowe:
 1. Dane osobowe podane w trakcie wystawiania opinii dla produktu są dostępne dla wszystkich odwiedzających strony zawierające te dane. Osoba oceniająca dany produkt w sklepie ma możliwość podania swoich danych osobowych lub może podpisać się wybranym przez siebie pseudonimem.
V. Komentarze Klientów:
 1. Wszystkie komentarze zamieszczane przez Klientów pod produktami lub/i będące oceną sklepu stają się własnością firmy MAGPOL Małgorzata Polak, co oznacza, że mogą zostać wykorzystane w oryginalnej bądź skróconej formie do promocji sklepu lub znajdujących się w nim produktów.
 2. Komentarze, o których mowa powyżej, nigdy nie będą podpisane pełnym imieniem i nazwiskiem, chyba że Klient wyraził na nie zgodę. MAGPOL Małgorzata Polak zobowiązują się również do używania komentarzy w pierwotnym kontekście oraz do promocji produktu, który był intencją autora.
 3. Opinie zawarte w komentarzach pozostają opiniami Klientów, a nie pracowników firmy MAGPOL Małgorzata Polak.
VI. Bezpieczeństwo danych:
 1. Sklep internetowy doniczki.online jest zbudowany w oparciu o najnowocześniejsze oprogramowanie oraz sprzęt wzorem najlepszych światowych rozwiązań. Zabezpiecza to przez przeniknięciem zawartych na naszych stronach danych do osób trzecich.
VII. Jakie dane o Tobie zbieramy w Sklepie doniczki.online?:
 1. W celu skorzystania z funkcji naszego systemu niezbędna jest rejestracja. W jej trakcie zapytamy Cię o Twój adres e-mail przeznaczony do korzystania z naszej witryny, hasło, oraz dane osobowe.
 2. Przed dokonaniem transakcji zakupu towaru w sklepie doniczki.online, zostaniesz zapytany o imię, nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu oraz dane dotyczące wyboru formy płatności np. typ i numer karty kredytowej, datę jej ważności czy numer CVV (w przypadku wyboru płatności kartą płatniczą). Dane te nie są jednak zbierane przez MAGPOL Małgorzata Polak., lecz przez niezależnego operatora płatności internetowych posiadającego odpowiednie uprawnienia i certyfikaty zabezpieczeń.
VIII. Dane zbierane automatycznie:
 1. Podczas wizyty Klienta na stronie www.doniczki.online, automatycznie zapisywany jest numer IP komputera, z którego wykonywane są operacje.
IX. W jaki sposób wykorzystujemy Twoje dane w Sklepie Internetowym doniczki.online?:
 1. Dane zebrane o Kliencie w żadnym wypadku nie są sprzedawane podmiotom trzecim. Dane uzyskane podczas transakcji zakupu będą wykorzystane jedynie w celu realizacji transakcji, w tym pobrania należnej kwoty oraz wysyłki towaru.
 2. W celu obciążenia karty kredytowej, dane Klienta są przekazane operatorowi obsługującemu transakcje płatnicze, oraz firmie przewozowej w celu dostarczenia przesyłki.
 3. Jeżeli Klient wyraził zgodę na otrzymywanie naszego Newsletter’a, dane zostaną wykorzystane do wysłania go danej osobie.
 4. Automatyczne zbieranie danych (IP komputera) może posłużyć do analizy zachowań użytkowników na stronie www.doniczki.online, zbierania danych demograficznych o naszych użytkownikach lub do personalizacji zawartości naszych stron www. Powyższe dane zbierane są automatycznie o każdym z użytkowników strony.
 5. W przypadku kontroli Generalnego Inspektoratu Ochrony Danych Osobowych, dane Klienta mogą zostać udostępnione pracownikom Inspektoratu zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.
 6. W sytuacji naruszenia Regulaminu sklepu , naruszenia prawa lub gdy będą wymagały tego przepisy prawa, możemy udostępnić Twoje dane organom wymiaru sprawiedliwości.
X. W jaki sposób będziemy się z Tobą kontaktować?:
 1. Jeśli dokonałeś zakupu towaru, możesz otrzymać od nas wiadomości e-mail dotyczące stanu realizacji zamówienia. Możliwy jest również kontakt telefoniczny.
XI. Wykorzystanie ciasteczek (ang. Cookies):
 1. Podczas korzystania ze sklepu internetowego możemy wykorzystywać tzw. ciasteczka służące identyfikacji. Pliki „cookies” używane są w celu dostosowania zawartości stron do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych. Używane są również w celu tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają nam zrozumieć w jaki sposób użytkownik korzysta ze stron internetowych co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości, z wyłączeniem personalnej identyfikacji użytkownika.
 2. Standardowo oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza umieszczanie plików „cookies” na urządzeniu końcowym. Ustawienia te mogą zostać zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików „cookies” w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenie użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 3. Ograniczenie stosowania plików „cookies”, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej.
XII. Zmiany naszej polityki prywatności:
 1. MAGPOL Małgorzata Polak zastrzegają sobie prawo zmiany powyższej Polityki Prywatności poprzez publikację nowej Polityki Prywatności na tej stronie.
XIII. Zasady bezpieczeństwa:
 1. W sytuacji wspólnego korzystania z jednego komputera wraz z innymi osobami, po zakończeniu korzystania z usług doniczki.online, należy pamiętać o wylogowaniu się, by nikt nie mógł korzystać lub modyfikować zasobów Klienta lub informacji jego dotyczących.
 2. Dane podane przez Klienta podczas składania zamówienia znane są tylko jemu oraz MAGPOL Małgorzata Polak operatorowi sklepu. Gwarantujemy nieujawnianie ich nikomu. Ty też zachowaj ostrożność w udostępnianiu ich osobom trzecim.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
 1. Oferta Sklepu Internetowego jest ważna tylko na terenie Polski.
 2. Umowa sprzedaży towarów i usług zawierana jest pomiędzy Klientem a firmą MAGPOL Małgorzata Polak al. Leopolda Okulickiego 16C, 35-206 Rzeszów, NIP 813-171-27-16, zgodnie z obowiązującym na terenie Polski prawem.
 3. W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy kodeksu cywilnego, ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz ochronie danych osobowych (bez podpisu odbiorcy).
 4. Klient zobowiązany jest do zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu, jak również związany jest jego postanowieniami, każdorazowo podczas dokonywania zakupów w Sklepie Internetowym.